Nieuws

Vluchtprogramma en kampioenschappen Belgische Verstandhouding / Entente Belge

Vluchtprogramma en kampioenschappen Belgische Verstandhouding / Entente Belge

Beste fondliefhebber,

Alle belangrijke info met betrekking tot de fondvluchten van de Belgische Verstandhouding, zoals inkorvings-data, losplaats-coordinaten, neutralisatie-tijden, inleg voor onkosten, prijs van de uitslagen, speciale prijzen, enz.... kunt u terugvinden door hier te klikken

Ook de criteria i.v.m. de hieraan gelinkte kampioenschappen kunt u in dit overzicht terug vinden.

Veel succes !


Internationale Lange Afstands-cup 2024

Internationale Lange Afstands-cup 2024

Screenshot 2024 05 24 144126

Screenshot 2024 05 24 144204


Beste Jonge duif Snelheid Kanaalduif 2024

Beste Jonge duif Snelheid Kanaalduif 2024

Beste leden,

We willen graag nog eens een oud spel uit de oude doos halen. We gaan op zoek naar de liefhebber die op voorhand zijn beste snelheidsduif kan aanduiden. Is dit bewust of een gok? Speelt geen rol.

Vroeger in Eigenbilzen was dit een leuk item dat veel enthousiasme heeft gekend. We willen het dit jaar een nieuwe kans geven. Er kan ingeschreven worden voor de lossing van Mettet 25/05/2024.

Aantal duiven dat jullie inschrijven is onbeperkt (2euro per duif).

BESTE JONGE DUIF SNELHEID KANAALDUIF 2024 :

 VLUCHTEN : 

 • 25/5   METTET
 • 01/6   CHIMAY
 • 08/6   Dizy-le-Gros
 • 15/6   Laon
 • 22/6   Trelou-S/Marne

INSCHRIJVING :

      2 €   per duif

PRIJSVERDELING :

 • 1ste Prijs : 40% van het totaal ingezette geld
 • 2de Prijs  : 25%
 • 3de Prijs : 15 %
 • 4de en 5de Prijs : 10 Euro
 • 6de en 9de Prijs : 5 Euro
 • 10de Prijs : verrassingsprijs
 • 20ste, 30ste, 40ste ... prijs van telkens 5 Euro, maar enkel indien er minstens 100 duiven ingeschreven werden en tot uitputting van het ingschrvinsgeldingsgeld.

Bemerkingen :

 • Vluchten ( zie hierboven) met uitgestelde lossing tellen mee voor wedstrijd, zelfs bij wijziging lossingsplaats.
 • Je mag deelnemen met duiven van andere liefhebber, maar enkel met die zijn uitdrukkelijke toestemming ( en handtekening )

Belangrijke info ivm Chalon (ink 16.05, los 18.05)

Belangrijke info ivm Chalon (ink 16.05, los 18.05)

Beste leden, 

Alle (Inter-) Nationale vluchten aantal duiven doorgeven dag voor inkorving voor 18u!!!

 

Chalon Sur Saône is een Semi-Nationale vlucht. Organisatie AWC

Hoofdreeks: Oude en Jaarlingen  Dubbeling mogelijk voor reeks oude en reeks jaarduiven.

De volgende speelstralen zijn er:

Semi-Nationaal (Poelbrief C nationaal)

Provinciaal (Poelbrief C)

OZO (Poelbrief B)

Lato (Poelbrief B)

Voorkant Oost (Poelbrief A)

Lokaal (Poelbrief C)

GEEN ZONALE UITSLAG

Op de bestuursvergadering van 23 januari is beslist dat:

Vlucht Chalons-sur-Soane inkorving telt mee in de kampioenschappen GHF Ook bij de jaarduiven GHF

DUIVEN MOETEN AANGEMELD WORDEN OP ANONS!!!!!!!

Lukt dat niet dan telefonisch melden bij: Eliane 0486/068172  of   Johan 0476/876698

Telefonische aanmeldingen (zie art. 101 van het NSR):

Voor de nationale grote halve-fond en fondwedvluchten en de internationale grote fond wedvluchten dienen ALLE geklokte duiven verplichtend te worden aangemeld via een communicatiemiddel aan zijn inkorvingslokaal of via een door de KBDB aanvaard aanmeldingsplatform:

➢ de eerste geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 15 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)

➢vanaf de tweede geklokte duif van iedere liefhebber in elke categorie binnen de 30 minuten vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec)

De meldingen zullen de laatste 4 cijfers van de identiteitsring, het uur van klokken (in u, min, sec), het uur van aanmelden (in u, min, sec), het eventueel vleugelmerk en de naam van de liefhebber vermelden. Wanneer het uur van klokken niet wordt vermeld in u, min, sec dan wordt de duif geklasseerd op het juiste uur van bestatiging (in u, min, sec) plus 1 minuut. Indien aan één of meerdere van de andere voorwaarden niet wordt voldaan, waaronder het bewust en opzettelijk mededelen van een foutief uur van klokken, zal de duif worden gedeklasseerd.

Wanneer de respectievelijke termijnen van 15 minuten (voor de eerste duif per categorie), 30 minuten (voor alle andere duiven per categorie) worden overschreden, zal de duif worden geklasseerd op het uur van aanmelding van deze duif. Indien geen enkele aanmelding wordt gedaan zullen alle bestatigingen van deze liefhebber, in dezelfde categorie (en in haar dubbelingen), worden geannuleerd.

De verplichte termijnen voor het aanmelden, zoals vermeld in § 1 van huidig artikel, vervallen voor de gehandicapte liefhebber die, een ondertekend en jaarlijks hernieuwbaar attest van de dokter, waarin deze laatste bevestigt dat bewuste liefhebber wegens zijn handicap de door de KBDB opgelegde aanmelding niet kan uitvoeren, heeft overgemaakt aan zijn inkorvingslokaal en de KBDB en door deze beiden werd aanvaard en goedgekeurd. De aanmelding dient echter wel te geschieden binnen een termijn van 2 uren vanaf het officiële uur van bestatiging (in u, min, sec).

De formaliteiten van aanmelden zijn niet meer verplicht vanaf de 3de dag van bestatiging.

Al de inkorvingsburelen zullen verplichtend en onmiddellijk de eerste aanmelding via een communicatiemiddel mededelen aan de nationale inrichter. Het eerste blad van de aanmeldingen (conform aan het model van de inrichter), zal onmiddellijk per fax of ander digitaal communicatiemiddel worden overgemaakt aan de inrichter. Deze verplichting geldt niet indien een door de KBDB erkend aanmeldingsplatform wordt gebruikt. De

deelnemers zullen de voorschriften die door de nationale inrichters werden uitgevaardigd, stipt naleven op straf van het verbeurd verklaren van hun inzetten, ten voordele van de wedvlucht. De formaliteiten van aanmelden zijn niet meer verplicht vanaf de 3de dag van bestatiging.

Vriendelijke groeten

Johan


Ons lokaal

Contact

Rekeningnummer Kanaalduif : BE78 0689 0890 5686
© 2024 Duivenbond Kanaalduif. Alle rechten voorbehouden